VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met Wet 15/1999, 13 december, voor de bescherming van persoonlijke gegevens en de ontwikkeling regulering, geeft Bibado Investments S.L (hierna de Onderneming), informatie service provider van de web portal PHPNUKE, (hierna, de portal) aan dat de informatie die is verkregen door het portaal zal worden behandeld door de Onderneming, als de partij die verantwoordelijk is voor het bestand, met als doel het vergemakkelijken van de gevraagde diensten, het bijwonen van query's, het uitvoeren van statistische studies die u een verbetering van de service zullen toestaan, het uitvoeren van typische administratieve taken, het verzenden van informatie van uw interesse door middel van bulletins en soortgelijke publicaties, evenals de ontwikkeling van sales promotie-en publiciteitsacties met betrekking tot de portal.

De gebruiker staat uitdrukkelijk het gebruik toe van hun e-mailadres en andere vormen van elektronische communicatie (bijv. mobiele telefoon), zodat de Onderneming gebruik kan maken van de middelen van communicatie en voor de ontwikkeling van de geïnformeerde doeleinden.

Bij het ​​verstrekken van uw gegevens, verklaart u bekend te zijn met de inhoud en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de geïnformeerde doeleinden. De gebruiker kan deze toestemming te allen tijde herroepen, zonder terugwerkende kracht.

De onderneming verbindt zich ertoe te voldoen aan haar verplichting tot geheimhouding van persoonlijke informatie en de plicht om de informatie vertrouwelijk te verwerken en de nodige technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen te treffen om het veranderen, verlies en ongeoorloofde behandeling of toegang van de informatie te voorkomen, in overeenstemming met de regels die zijn vastgesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het toepasselijke recht.

De onderneming verkrijgt uitsluitend en behoudt de volgende informatie over de bezoekers van onze portal:

-a. De domeinnaam van de internet service provider (ISP) en/of het IP-adres dat toegang geeft tot het netwerk.

–b. De datum en tijd van toegang tot onze website.

-c. Het internet adres waar de link stond die leidde naar onze website.

–d. Het type browser.

-e. Het besturingssysteem van de cliënt.

Deze informatie is anoniem, niet in staat om te worden gekoppeld aan een specifieke, geïdentificeerde gebruiker.


Het portaal maakt gebruik van cookies, kleine informatiebestanden gegenereerd op de computer van de gebruiker, met als doel het verkrijgen van de volgende informatie:

-a. De datum en tijd van het meest recente bezoek aan onze website.

-b. Beveiliging besturingselementen naar afgesloten gebieden.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te blokkeren door middel van het selecteren van de betreffende optie op hun web browser. Sommige van onze pagina's maken gebruik van een functie van uw browser, een zogenaamde "cookie". Een cookie is een klein bestandje dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen met informatie over de computer. Gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie, terwijl u zich op onze portaalsite bevindt. Sommige van onze partners gebruiken cookies op onze portal (bijvoorbeeld adverteerders). We hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies. Raadpleeg hun privacy beleid van het netwerk voor meer informatie.

Gebruik van Persoonlijke Informatie

Alle informatie die u verstuurt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Op geen enkele manier zullen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt zonder uw toestemming.

Om dit te garanderen, zullen alle formulieren op onze portaalsite die informatie verzenden naar een database die in de toekomst worden gebruikt (bijvoorbeeld de nieuwsbrief lijst) opt-in opties hebben, wat betekent dat u een bevestiging e-mail ontvangt, waar u op een gegenereerde link dient te klikken waarmee u aangeeft graag informatie van ons te ontvangen in de toekomst.

Als u uw abonnement niet bevestigt zullen we u niet toevoegen aan onze database. U kunt zich ervan verzekeren dat wij onze naam- en adreslijsten niet verkopen.

Als u ervoor kiest om informatie van ons te ontvangen, zal elk bericht instructies bevatten over de manier waarop u "op kunt zeggen", indien u toekomstige nieuwsbrieven wenst te annuleren.

De enige informatie die wij automatisch verzamelen, is dat met betrekking tot het gebruik van onze portal. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers.

Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken die onze portaal ontvangt, de gebruikte soorten browsers en het aantal gedownloade bestanden, maar nooit persoonlijke informatie.

De informatie in deze logbestanden stelt ons in staat om betere inhoud te creëren, gericht op de voorkeuren van onze bezoekers.

Gebruik van Links

Het portaal bevat links naar externe websites. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van dergelijke externe websites.

Wij moedigen onze gebruikers aan om het privacy beleid van elke externe website die gekoppeld is vanaf ons portaal te lezen.

Dit privacy beleid geldt alleen voor informatie verzameld door het portaal.

Veranderingen aan dit beleid

De Onderneming behoudt zich het recht voor haar privacy beleid van tijd tot tijd aan te passen.

We zullen uw rechten onder dit privacy beleid niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming en we verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen gering zijn.

Wij zullen alle wijzigingen inzake ons privacy beleid plaatsen op het portaal.

Advertenties op deze website

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer het portaal bezoekt.

Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties weer te geven over goederen en diensten voor u van belang kunnen zijn. Wilt u meer informatie over deze praktijken en uw rechten weten over het niet gebruiken van deze informatie door deze bedrijven, leest u de onderstaande informatie:

-Google, als een derde partij, gebruikt cookies om advertenties te plaatsen op het portaal.

-Google gebruikt het DART-cookie en dat stelt hen in staat om advertenties aan bezoekers aan te bieden op basis van hun bezoek aan het portaal en andere sites op het internet.

- Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van het DART-cookie door het privacy beleid van Google-advertenties en het inhoudsnetwerk.

Neem contact op

De onderneming begrijpt dat uw privacy erg belangrijk voor u is en wij respecteren dat.
Wij staan ​​open voor vragen en opmerkingen over dit beleid, dus voel u vrij om ons te contacteren.

Op elk moment kan de gebruiker gebruik maken van de rechten van toegang, rectificatie, annulering of verzet door het sturen van een e-mail met de referentie PHPNUKE (Juridische Afdeling) naar , inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de vermelding van het daarmee samenhangende recht.

Taal

In het geval van verschillen tussen het Engels en deze versie van de Algemene Voorwaarden, is de Engelse versie doorslaggevend.